Užitočné kontakty


zástup:

MUDr. Opoldusová, Gen. Svobodu 1, Trenčín 032 /65 26 410

MUDr. Jánošíková, Gen. Svobodu 1, Trenčín 032/ 65 87 821

 

APS  – ambulantná pohotovostná služba – deti :

 • pacienti < 19 rokov
 • Pediatrická klinika FN Trenčín – na prízemí
 • telefón: 032/ 6566 609
 • ordinačné hodiny
  • pondelok – piatok: 16:00 – 22:00
  • sobota, nedeľa a vo sviatok: 7:00 – 22:00
  • 22:00 – 7:00 poskytuje lekár ÚPS kliniky pediatrie a neonatológie (pediatrická príjmová ambulancia)

 

APS – ambulantná pohotovostná služba – dospelí:

 • > 19 rokov
 • Jesenského 33 Trenčín
 • ordinačné hodiny
  • pondelok – piatok: 16:00 – 22:00
  • sobota, nedeľa a sviatok: 7:00 – 22:00
  • 22:00 – 7:00 – Interné oddelenie FN Trenčín

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín:

Chirurgická ambulancia

MUDr. Kohútka Pavol, K dolnej stanici 18, Trenčín

MUDr. Suchý Rudolf, K dolnej stanici 18, Trenčín 0905 696 764

MUDr. Tisová Hana, Legionárska 2, Trenčín, 0915 675 623

mimo pracovnej doby: Chirurgická ambulancia FN Trenčín a Ambulancia úrazovej chirurgie FN Trenčín

Úrazy do 24 hodín sú ošetrované aj bez výmenného lístka!

 

Interná ambulancia

MUDr. Rybárová Jana, Leginárska 19, Trenčín  032/652 13 51

MUDr. Benedikt Rudolf,  K dolnej stanici 18,  032/652 55 10

MUDr. Guštafík Tibor, Halalovka 63, Trenčín 032/640 00 10

MUDr. Vogl Štefan,  Zlatovská 2210 Trenčín 032/652 67 41

MUDr. Žáková Dagmar, Súvoz 1, Trenčín 032/281 47 00

 

Ortopedická ambulancia

MUDr. Pogram, MUDr. Porubská, MUDr. Jakešová, K dolnej stanici 18, Trenčín, 032/6582209

MUDr. Bočkay Bohumil, K dolnej stanici 18, Trenčín, 032/6520940

MUDr. Soldánová (piatok – detský deň), MUDr. Centový Richard, Poliklinika Juh (Chirdia sro), 0948 359575

 

ORL ambulancia:

MUDr. Kováčiková Miroslava, Zlatovská 17, Trenčín – pokračovanie ambulancie Dr. Prekopa, 032/6401745

MUDr. Urbanová, K dolnej stanici 18, Trenčín (stará poliklinika), 032/6582404

MUDr. Ralausová, K dolnej stanici 18, Trenčín, 032/6581971, 0911 110 482, orlralausova@gmail.com

MUDr. Rácz, Nemšová Odbojárov 8,  032 /640 17 86

ORL klinika FN Trenčín – denne

 

Neurologická ambulancia

MUDr. Oríšek Peter,  Inovecká 9, Trenčín 032/ 649 10 67

MUDr. Juráčková Lenka, Pediatrická klinika FN Trenčín, stredy, 032/6566846

dospelí:

MUDr. Bojda Marek, https://www.neurotn.sk/

MUDr. Adamovičová Silvia, Legionárska 19, Trenčín, 032/6401547

MUDr. Vranková Oľga, Partizánska 3731, Trenčín,  032/6401733

MUDr. Dobiaš Vladimír, Inovecká 9, Trenčín, 032/7443444

 

Rehabilitačná ambulancia

Rehabilitačná ambulancia FN Trenčín – objednať sa na tel. čísle 032/6566 260

MUDr. Sameková Martina, Osloboditeľov 667 /1A, Trenčín 032/6526456  www.rehabilitaciatn.sk

MUDr. Dubačová Iveta, Staničná 9A, Trenčín, 032/6583145

MUDr. Králiková Linda, Kubranská 244, Trenčín – Kubrá, 0948/074788, www.fyzioactive.sk

fyzioterapia: Mgr. Kolčár Branislava, Gen. Svobodu 1, Trenčín, 0905/824 893, www.fyz-x.sk

 

Gastroenterologická ambulancia detská

MUDr. Bieliková Andrea, Soblahovská 7262, Trenčín /AVK/  032/ 652 13 17

MUDr. Lalinská Dagmar, Pediatrická klinika FN Trenčín – 032/6566417

dospelí:

MUDr. Hatala Martin, MUDr. Hlísta Milan, FN Trenčín 032/ 65 66 111

MUDr. Hashim Ayzai,  K dolnej staici 18, Trenčím  032/ 640 08 63

MUDr. Bočáková Jana,  Inovecká 9, Trenčín  032/652 37 99

 

Imunoalergologická ambulancia

deti: MUDr. Tilandyová Darina,  K dolnej stanici 18, Trenčín  032/ 658 31 90

MUDr. Babicová Eva, Ped. klinka, FN Trenčín, 032/6566357

dospelí:

MUDr. Nádvorníková, K dolnej stanici 18, Trenčín 032/ 640 09 77

MUDr. Klčová Dagmar,  Bezručova 34, Trenčín 032/ 652 70 4

MUDr. Šumichrastová Jana, FN Trenčín  032/ 65 66 111

 

Pľúcna ambulancia

deti: MUDr. Chudý Ivan,  Zlatovská 2210, Trenčín  032 /652 60 89

dospelí:

Pneumologická ambulancia FN TN  032/ 65 66111

 

Kardiologická ambulancia

deti: MUDr. Jahodková Zuzana, Pediatrická klinika FN Trenčín – 032/6566635

dospelí:

MUDr. Adamovič, Kardiologická ambulancia  Štefánikova 19, Trenčín  032 741 47 18

Kardiocentrum TN, Piaristická 23, Trenčín, 032/6528702

 

Nefrologická ambulancia

deti:  MUDr. Hrádocký Martin, Jilemnického 25, Trenčín 032/649 11 12

dospelí: Nefrologická ambulancia Logman a.s.,  Legionárska 28, Trenčín, 0905 874 351

 

Endrokrinologická ambulancia

deti: MUDr. Valapková Andrea, Pediatrická klinika FN Trenčín – 032/6566 846

dospelí:

MUDr. Voglová Vilma, K dolnej stanici 18, Trenčín 032/652 69 59

MUDr. Slavíková Emília, Trenčianska Turná 1,   032/642 01 12

 

Hematologická ambulancia:

Hematologická ambulancia FN Trenčín – 032/65 26 519,  deti: piatok

 

Detská gynekologická ambulancia

MUDr. Kubalová Jela,  Halalovka 63, Trenčín  032/652 78 68

 

Urologická ambulancia

MUDr. Sokol Roman, Piaristická 8, Trenčín  0905 990 600

MUDr. Rojkovičová G, MUDr. Solimani, (Urowell sro), Zlatovská 2210, Trenčín, 0903 11 53 77

MUDr. Hoštáková Denisa, Trenčianska Teplá, Štefánikova 33,  0915 064 758, 0907 439 963

 

Oftalmologická ambulancia

Detská očná ambulancia FN TN, na odporučenie spádového oftalmológa, 032/6566272

MUDr. Vávrová Marta, K dolnej stanici 18, Trenčín 032/652 63 54

MUDr. Činčalová Gabriela,  Javorová 36, Trenčín  032/652 67 68

MUDr. Anwarzai, K dolnej stanici  18, Trenčín  032/658 31 55

MUDr. Vidanová, Žilinská 15, Trenčín  032/744 44 12

MUDr. Hančuláková, Továrenská 32, Zlatovce  032/652 17 69

Očné centrum Sokolík,  Jilemnického 2, Trenčín 0904 146 537

Vidissimo, Halalovka 63, Trenčín 032/640 12 85, 0905 12 12 66

MUDr. Hauptvogelová,  Trenčianska Turná 1024,  032/ 651 90 50

 

Stomatologická ambulancia – deti

Ideálne je opýtať sa svojho stomatológa, možno bude ochotný vyšetriť aj Vaše dieťa. Z ostatných uvádzam iba pár, na ktoré mám dobré referencie od rodičov:

MDDr. Bacovská Dominika, Jesenského 608/44, Trenčín, 0948720130, info@edeldental.sk

MUDr. Drľa Pavol, K dolnej stanici 1, Trenčín, 032/7445909

MUDr. Rida Ramzi, Gen. Svobodu 1, Trenčín (Južanka), 0911355865

U.S. CENTER s.r.o., Karpatská 11A, Trenčín, www.uscenter.sk

Problematickí pacienti:

MUDr. Martina Erghová, Dental Centrum Nové Mesto nad Váhom, www.dental-centrum.sk

MUDr. Marek Vlna, Skalka nad Váhom 103, 0948 074 057

 

Psychiatrická ambulancia

Deti: MUDr. Kvasnička, Ladislav  Dlhé Hony 3 Trenčín 032/7430164

: MUDr. Madleňáková Tatiana, FN TN, piatok 7.00 – 15.30, 0949 009 447, info@nedelene.sk

Dospelí:

MUDr. Andrej Turan, FN TN, po – štv, 0949 009 447, info@nedelene.sk

MUDr. Elena Podolánová,  Dolný Šianec 10, Trenčín /lekáreň Arnica/  032/6523197

MUDr. Košťan Róbert, Halalovka 63, Trenčín  032/744 09 72

MUDr. Ševčíková Andrea, Inovecká 9, Trenčín 032/744 09 08

MUDr. Šedivá Jarmila, Veľkomoravská 2210, Trenčín 032/652 60 87

Ambulancia pre liečbu drogových závislostí

MUDr. Bulková  Michaela, FN TN,  atamublancia@fntn.sk,  032/ 65 66 743

Psychologická ambulancia

Mgr. Záhumenský Miroslav,  Mierové nám. 8, Trenčín 032/7432149

PhDr. Bernardína Vylámová,  Stromová 2577/2 Trenčí Biskupice 032/7440971

PhDr. Dobiášová Ružena, Pediatrická klinika FN Trenčín, 032/6566 338

 

Logopedická ambulancia

PaedDr. Sulová Hedviga, PhDr. Bartošová Daniela, K dolnej stanici 18, Trenčín, 032/6528169

Mgr. Paulendová Ľudmila,  Inovecká 49, Trenčín  0907 756 103

Dr. Bittera Daniela, K dolnej stanici 18 Trenčín  032/6528169

Mgr. Dudová Renáta, Šoltesovej 1995 Trenčín 0915778007

Dr. Jankovská, Na Vinohrady 676, Trenčín Zlatovce 032/6583063

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva

CPPPaP Trenčín, Kukučínova – http://www.cpppaptn.sk/

CPPPaP Trenčín, Ľ. Stárka – https://szsitrencin.edupage.org/text6/

 

Sonografia

MUDr. Marečková – http://www.sono-mamo.sk/

MUDr. Slovodníková, MUDr. Ambrosová, Poliklinika, K dolnej stanici 18, Trenčín

USG brucha deti – MUDr. Lalinská (FN Trenčín), MUDr. Bieliková (AVK)

 

Ambulancia cudzokrajných chorôb Trenčín

MUDr. Chren – Trenčín, Dolný Šianec 1 (Keramoprojekt), https://www.cudzokrajnechorobytrencin.sk/

môžete využiť pred návštevou “exotických” krajín. Vedia poradiť aké očkovania potrebujete, zaočkovať tie, ktoré nemôžeme podať na ambulancii my. Vystaviť medzinárodný očkovací preukaz….


Don`t copy text!