Užitočné kontakty


zástup:

MUDr. Mandincová, Gen. Svobodu 1, Trenčín 032 /65 26 410

MUDr. Jánošíková, Gen. Svobodu 1, Trenčín 032/ 65 87 821

 

APS  – ambulantná pohotovostná služba – deti :

 • pacienti < 19 rokov
 • Pediatrická klinika FN Trenčín – na prízemí
 • telefón: 032/ 6566 609
 • ordinačné hodiny
  • pondelok – piatok: 16:00 – 22:00
  • sobota, nedeľa a vo sviatok: 7:00 – 22:00
  • 22:00 – 7:00 poskytuje lekár ÚPS kliniky pediatrie a neonatológie (pediatrická príjmová ambulancia)

 

APS – ambulantná pohotovostná služba – dospelí:

 • > 19 rokov
 • Jesenského 33 Trenčín
 • ordinačné hodiny
  • pondelok – piatok: 16:00 – 22:00
  • sobota, nedeľa a sviatok: 7:00 – 22:00
  • 22:00 – 7:00 – Interné oddelenie FN Trenčín

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín:

Chirurgická ambulancia

 • MUDr. Kohútka Pavol, K dolnej stanici 18, Trenčín
 • MUDr. Suchý Rudolf, K dolnej stanici 18, Trenčín 0905 696 764
 • MUDr. Tisová Hana, Legionárska 2, Trenčín, 0915 675 623
 • mimo pracovnej doby: Chirurgická ambulancia FN Trenčín a Ambulancia úrazovej chirurgie FN Trenčín

Úrazy do 24 hodín sú ošetrované aj bez výmenného lístka!

 

Interná ambulancia

 • MUDr. Rybárová Jana, Leginárska 19, Trenčín  032/652 13 51
 • MUDr. Benedikt Rudolf,  K dolnej stanici 18,  032/652 55 10
 • MUDr. Guštafík Tibor, Halalovka 63, Trenčín 032/640 00 10
 • MUDr. Vogl Štefan,  Zlatovská 2210 Trenčín 032/652 67 41
 • MUDr. Žáková Dagmar, Súvoz 1, Trenčín 032/281 47 00

 

Ortopedická ambulancia

 • MUDr. Pogram, MUDr. Porubská, MUDr. Jakešová, K dolnej stanici 18, Trenčín, 032/6582209
 • MUDr. Bočkay Bohumil, K dolnej stanici 18, Trenčín, 032/6520940
 • MUDr. Soldánová (piatok – detský deň) – objednať sa dá cez: www.chirdia.sk/sk/
 • MUDr. Masaryk Juraj, Legionárska 632/19, Trenčín, 0903 757 200, pracuje utorok- stredu

 

ORL ambulancia:

 • MUDr. Kováčiková Miroslava, Zlatovská 17, Trenčín – pokračovanie ambulancie Dr. Prekopa, 032/6401745
 • MUDr. Urbanová, K dolnej stanici 18, Trenčín (stará poliklinika), 032/6582404
 • MUDr. Ralausová, K dolnej stanici 18, Trenčín, 032/6581971, 0911 110 482, orlralausova@gmail.com
 • MUDr. Rácz, Nemšová Odbojárov 8,  032 /640 17 86
 • ORL klinika FN Trenčín – denne

 

Neurologická ambulancia

deti:

 • MUDr. Oríšek Peter – ukončil lekársku prax
 • MUDr. Juráčková Lenka, Pediatrická klinika FN Trenčín, utorky a stredy (11:30 – 15:30) , 032/6566846 -ambulancia konziliárna pre hospitalizované deti a komplikovaných pacientov po hospitalizácii – nových pacientov z kapacitných dôvodov neberú
 • Bratislava:

  • 2 nové neurologické ambulancie pre deti:
   • MUDr. Balažovjechová Katarína, Tehelná 26, 831 03 Nové Mesto, 0917 803 688, www.detskaneurologicka.sk
   • MUDr. Mojžišová Katarína, Malokarpatské námestie 2, 841 03 Lamač, 0915 169 280, www.detskyneurolog.sk
  • Sinalgis (MUDr. Mego, MUDr. Ostrihoňová) – Miletičova 568, Bratislava, www.sinalgis.sk
  • MUDr. Taligová Ľubica, Medicentrum Strečianska 13, Bratislava, 0908 680 730
 • MUDr. Púčeková Slavomíra, NsP Považská Bystrica
 • MUDr. Perichtová Magdaléna, A. Kmeťa, Dubnica nad Váhom

Ak nechcete ísť (nepodarí sa Vám vybaviť vyšetrenie) ani k jednému z týchto neurológov, môžete kontaktovať TSK alebo svoju poisťovňu, ktorá by Vám mala lekára odporučiť.

dospelí:

 • MUDr. Bojda Marek, https://www.neurotn.sk/
 • MUDr. Blaho Andrej, Jilemnického 10, Trenčín, abneuro.sk
 • MUDr. Adamovičová Silvia, Legionárska 19, Trenčín, 032/6401547
 • MUDr. Vranková Oľga, Partizánska 3731, Trenčín,  032/6401733
 • MUDr. Dobiaš Vladimír, Inovecká 9, Trenčín, 032/7443444

Rehabilitačná ambulancia

 • Rehabilitačná ambulancia FN Trenčín – objednať sa na tel. čísle 032/6566 260
 • MUDr. Sameková Martina, Osloboditeľov 667 /1A, Trenčín 032/6526456  www.rehabilitaciatn.sk
 • MUDr. Dubačová Iveta, Staničná 9A, Trenčín, 032/6583145
 • MUDr. Králiková Linda, Kubranská 244, Trenčín – Kubrá, 0948/074788, www.fyzioactive.sk
 • fyzioterapia: Mgr. Kolčár Branislava, Gen. Svobodu 1, Trenčín, 0905/824 893, www.fyz-x.sk

 

Gastroenterologická ambulancia detská

deti:

 • MUDr. Bieliková Andrea, Soblahovská 7262, Trenčín /AVK/  032/ 652 13 17
 • MUDr. Lalinská Dagmar, Pediatrická klinika FN Trenčín – 032/6566417

dospelí:

 • MUDr. Hatala Martin, MUDr. Hlísta Milan, FN Trenčín 032/ 65 66 111
 • MUDr. Hashim Ayzai,  K dolnej staici 18, Trenčím  032/ 640 08 63
 • MUDr. Bočáková Jana,  Inovecká 9, Trenčín  032/652 37 99

 

Imunoalergologická ambulancia

deti:

 • deti: MUDr. Tilandyová Darina,  K dolnej stanici 18, Trenčín  032/ 658 31 90
 • MUDr. Babicová Eva, Ped. klinka, FN Trenčín, 032/6566357

dospelí:

 • MUDr. Nádvorníková, K dolnej stanici 18, Trenčín 032/ 640 09 77
 • MUDr. Klčová Dagmar,  Bezručova 34, Trenčín 032/ 652 70 4
 • MUDr. Šumichrastová Jana, FN Trenčín  032/ 65 66 111

 

Pľúcna ambulancia

deti:

 • MUDr. Chudý Ivan,  Zlatovská 2210, Trenčín  032 /652 60 89

dospelí:

 • Pneumologická ambulancia FN TN  032/ 65 66111

 

Kardiologická ambulancia

deti:

 • MUDr. Jahodková Zuzana, Pediatrická klinika FN Trenčín – 032/6566635

dospelí:

 • MUDr. Adamovič, Kardiologická ambulancia  Štefánikova 19, Trenčín  032 741 47 18
 • Kardiocentrum TN, Piaristická 23, Trenčín, 032/6528702

 

Nefrologická ambulancia

deti: 

 • MUDr. Hrádocký Martin, Jilemnického 25, Trenčín 032/649 11 12

dospelí:

 • Nefrologická ambulancia Logman a.s.,  Legionárska 28, Trenčín, 0905 874 351

 

Endrokrinologická ambulancia

deti:

 • MUDr. Valapková Andrea, Pediatrická klinika FN Trenčín – 032/6566 846

dospelí:

 • MUDr. Voglová Vilma, K dolnej stanici 18, Trenčín 032/652 69 59
 • MUDr. Slavíková Emília, Trenčianska Turná 1,   032/642 01 12
 • MUDr. Pšenčíková Ľubica, Inovecká, 1124/9

 

Hematologická ambulancia:

 • Hematologická ambulancia FN Trenčín – 032/65 26 519,  deti: piatok

 

Dermatologická ambulancia

 • MUDr. Radosová Andrea, Gen. Svobodu 1, Trenčín
 • MUDr. Plesníková Natália, Bezručova 54, Trenčín, www.nataliaplesnikova.sk
 • MUDr. Bobocká Dana, Partizánska 3731, Trenčín
 • dermatop.sk
 • Dermato-venerologická ambulancia FN Trenčín
 • MUDr. Natália Lobotková, Piaristická 19, dermanat.sk nová ambulancia

 

Detská gynekologická ambulancia

 • MUDr. Kubalová Jela,  Halalovka 63, Trenčín  032/652 78 68
 • MUDr. Štrbavá Beáta, Piaristická 6, Trenčín, 0901 733 772

Urologická ambulancia

 • MUDr. Sokol Roman, Piaristická 8, Trenčín  0905 990 600
 • MUDr. Rojkovičová G, MUDr. Solimani, (Urowell sro), Zlatovská 2210, Trenčín, 0903 11 53 77
 • MUDr. Hoštáková Denisa, Trenčianska Teplá, Štefánikova 33,  0915 064 758, 0907 439 963
 • MUDr. Polák, Piešťany, 83/A, urologia.sk

Oftalmologická ambulancia

 • Detská očná ambulancia FN TN, na odporučenie spádového oftalmológa, 032/6566272
 • MUDr. Vávrová Marta, K dolnej stanici 18, Trenčín 032/652 63 54
 • MUDr. Činčalová Gabriela,  Javorová 36, Trenčín  032/652 67 68
 • MUDr. Anwarzai, K dolnej stanici  18, Trenčín  032/658 31 55
 • MUDr. Vidanová, Žilinská 15, Trenčín  032/744 44 12
 • MUDr. Hančuláková, Továrenská 32, Zlatovce  032/652 17 69
 • Očné centrum Sokolík,  Jilemnického 2, Trenčín 0904 146 537
 • Vidissimo, Halalovka 63, Trenčín 032/640 12 85, 0905 12 12 66
 • MUDr. Hauptvogelová,  Trenčianska Turná 1024,  032/ 651 90 50

 

Psychiatrická ambulancia

Deti:

 • MUDr. Kvasnička, Ladislav  Dlhé Hony 3 Trenčín 032/7430164
 • MUDr. Turan Andrej, Martin, Bottova 21
 • MUDr. Lúčna Silvia, Nové Mesto nad Váhom, Kpt. Nálepku 2411/15
 • MUDr. Žiačiková, Tatranská 304, Považská Bystrica, https://www.psychickezdravie.sk/

 Dospelí:

 • MUDr. Andrej Turan, FN TN, po – štv, 0949 009 447, info@nedelene.sk
 • MUDr. Elena Podolánová,  Dolný Šianec 10, Trenčín /lekáreň Arnica/  032/6523197
 • MUDr. Košťan Róbert, Halalovka 63, Trenčín  032/744 09 72
 • MUDr. Ševčíková Andrea, Inovecká 9, Trenčín 032/744 09 08
 • MUDr. Šedivá Jarmila, Veľkomoravská 2210, Trenčín 032/652 60 87

Ambulancia pre liečbu drogových závislostí

 • MUDr. Bulková  Michaela, FN TN,  atamublancia@fntn.sk,  032/ 65 66 743

Psychologická ambulancia

 • Mgr. Záhumenský Miroslav,  Mierové nám. 8, Trenčín 032/7432149
 • Mgr. Kuricová Veronika,0903 906 337
 • Mgr. Stažáková Jana, Mgr. Kutišová Simona, Legionárska 19, Trenčín, https://www.psycheoptima.sk/
 • Mgr. Ďurkechová Petra, PhD., Halalovka 63, Trenčín, 0903 830 268, https://www.psycherhesis.sk/
 • PhDr. Dobiášová Ružena, Pediatrická klinika FN Trenčín, 032/6566 338

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva

 

Logopedická ambulancia

 • PaedDr. Sulová Hedviga, PhDr. Bartošová Daniela, K dolnej stanici 18, Trenčín, 032/6528169
 • Mgr. Paulendová Ľudmila,  Inovecká 49, Trenčín  0907 756 103
 • Dr. Bittera Daniela, K dolnej stanici 18 Trenčín  032/6528169
 • Mgr. Dudová Renáta, Šoltesovej 1995 Trenčín 0915778007
 • Dr. Jankovská, Na Vinohrady 676, Trenčín Zlatovce 032/6583063
 • Mgr. Došeková, Mgr. Faktorová, Mayerova 1436/40 Trenčianska Teplá
 • Súkromné centrum poradenstva a prevencie Trenčínhttps://www.sukromnecentrumbn.sk/

 

Stomatologická ambulancia – deti

 • Ideálne je opýtať sa svojho stomatológa, možno bude ochotný vyšetriť aj Vaše dieťa. Z ostatných uvádzam iba pár, na ktoré mám dobré referencie od rodičov:
 • MDDr. Bacovská Dominika, Jesenského 608/44, Trenčín, 0948720130, info@edeldental.sk
 • MUDr. Drľa Pavol, K dolnej stanici 1, Trenčín, 032/7445909
 • MUDr. Rida Ramzi, Gen. Svobodu 1, Trenčín (Južanka), 0911355865
 • U.S. CENTER s.r.o., Karpatská 11A, Trenčín, www.uscenter.sk

Problematickí pacienti:

 • MUDr. Martina Erghová, Dental Centrum Nové Mesto nad Váhom, www.dental-centrum.sk
 • MUDr. Marek Vlna, Skalka nad Váhom 103, 0948 074 057

 

Sonografia

 • MUDr. Marečkováhttp://www.sono-mamo.sk/
 • MUDr. Slovodníková, MUDr. Ambrosová, Poliklinika, K dolnej stanici 18, Trenčín
 • USG brucha deti – MUDr. Lalinská (FN Trenčín), MUDr. Bieliková (AVK)

 

Ambulancia športového lekárstva

Ambulancia cudzokrajných chorôb Trenčín

 môžete využiť pred návštevou “exotických” krajín. Vedia poradiť aké očkovania potrebujete, zaočkovať tie, ktoré nemôžeme podať na ambulancii my. Vystaviť medzinárodný očkovací preukaz….


Don`t copy text!