Cenník výkonov nehradených zo zdravotného poistenia


Potvrdenie o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť

  • nástup do MŠ, potvrdenie prihlášky na strednú a vysokú školu
  • športové podujatia, letný tábor, škola v prírode, lyžiarsky výcvik
5.00 €
Vystavenie zdravotného preukazu – na dobu určitú           7.00 €
Vyšetrenie na žiadosť právnických a fyzických osôb

  • lekárska preventívna prehliadka, pred nástupom do práce, v súvislosti s výkonom práce, pred zmenou pracovného zaradenia, po skončení pracovného pomeru
20.00 €
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla     30.00 €
Rozšírenie už platného vodičského preukazu          10.00 €
Vyšetrenie všeobecným lekárom na povolenie držania alebo nosenia strelnej zbrane 40.00 €
Vyšetrenie na šport na vlastnú žiadosť

  • kompletné preventívne vyšetrenie bez úhrady zdravotnou poisťovňou
20.00 €
Vystavenie lekárskeho nálezu na účely štátnych sociálnych dávok 10.00 €
Vystavenie medzinárodného očkovacieho preukazu na žiadosť pacienta  10.00 €
Odber krvi na vlastnú žiadosť 10.00 €
Prepichnutie ušníc 10.00 €
Vystavenie náhradného tlačiva PN, OČR, očkovacieho preukazu

  • pri strate, znehodnotení a.i.
5.00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie – oznámenie o úraze pre komerčné poisťovne             10.00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie – vypracovanie výpisu dokumentácie na žiadosť pacienta 20.00 € / hod
STREP test     5.00 €
Vyšetrenie CRP – nepríslušní pacienti, pacienti nad 19 rokov 5.00 €
Vyšetrenie cudzinca alebo nepoisteného pacienta 30.00 €
Don`t copy text!