Všeobecná ambulancia pre deti a dorast


MUDr. Veronika Štorcelová

Sme všeobecnou ambulanciou pre deti a dorast. Poskytujeme liečebno – preventívnu starostlivosť pre deti od narodenia až po vek 19 rokov a pre dospievajúcich do ukončenia úplnej prípravy na povolanie, t.j. maximálne do 26. roku života. Preventívne prehliadky uskutočňujeme podľa aktuálnych pokynov Ministerstva zdravotníctva SR. Zabezpečujeme povinné aj doplnkové očkovania podľa platného očkovacieho kalendára. Vyšetrovacie a liečebné postupy volíme podľa najnovších vedecko – výskumných odporúčaní slovenských aj zahraničných odborníkov.

Milí pacienti vyšetrenia realizujeme aj naďalej po telefonickom dohovore na presný čas. Objednať sa môžete aj sami ONLINE. Ďakujeme všetkým, ktorí dodržiavate nastavené pravidlá.

Dieťa / pacient v karanténe – informácie viď nižšie – INFORÁCIE OHĽADOM COVID-19

Očkovanie proti COVID-19 – Milí rodičia, ak chcete dať svoje dieťa očkovať,  ale máte obavy, kľudne mi napíšte email a spolu to preberieme.

V sekcii Užitočné informácie nájdete nové články: ako liečiť nádchu, kašeľ, bolesť hrdla, horúčku …..

Spustili sme pre Vás objednávací systém

 • priamy link na objednávanie + informácie ako sa objednať nájdete v rámci sekcií nad obrázkom Malého princa
 • prosím Vás o doplnenie aktuálneho telefonického kontaktu a emailovej adresy

COVID – 19

Dieťa / pacient v karanténe

 • informovať ma telefonicky / emailom
 • informovať ma v prípade každého zhoršenia klinického stavu – ak potrebujete poradiť  mimo pracovnej doby kontaktujte detskú pohotovosť
 • !!! deti v karanténe / pozitívne, ktoré vyžadujú vyšetrenie – vyšetrujeme v presne dohodnutom čase na konci pracovnej doby !!!
 • príznaky COVID-19 u školákov
  • únava, bolesti nôh aj celého tela, bolesti hlavy a očí
  • zvýšená teplota
  • bolesť hrdla, neskôr kašeľ (chorý na COVID častokrát pociťuje až pálenie za hrudnou kosťou, bolestivý kašeľ)
  • strata čuchu a chuti
  • u menších detí aj nechutenstvo, vracanie alebo hnačka
 • dieťa je úzky kontakt s pozitívnou osobou (spolužiak, súrodenec, rodič, blízky kamarát…)
  • dĺžka karantény – viď nižší odsek
  • prihlásiť dieťa na test PCR cez korona.gov.sk
  • v prípade objavenia sa klinických príznakov ochorenia je vhodné absolvovať test na COVID-19 čo najskôr – dá sa využiť testovanie pomocou antigénového testu
 • dieťa má pozitívny test
  • dieťa ostáva v karanténe min. 14 dní
  • úzke kontakty s dieťaťom majú taktiež karanténu – viď nižší odsek “Informácie ohľadom COVID-19”
 • Prevencia a liečba
  • vitamín D – menšie deti 1000 IU / deň, väčšie deti 2000IU / deň
   •  podávať s mliečnym jedlom (alebo s jedlom s obsahom tuku)
  • vitamín C
   • < 6rokov – 2 x 100mg
   • 6-12 rokov – 2 x 250mg
   • 12 – 18 rokov – 2 x 500mg
   • dospelí – 2 x 1000mg
  • Zinok
   • < 8 rokov – aspoň 5 mg
   • 9 – 13 rokov – aspoň 8mg
   • > 13 rokov – aspoň 10mg
  • Beta-glukány a Kaloba ev. iné prostriedky na podporu imunity (Rinimun, Preventan…)
  • POZOR – sledovať v prípravkoch na podporu imunity aj obsah vitamínu D a Zn, aby nedošlo k predávkovaniu
  • pri objavení klinický príznakov
   • teplota – tlmíme hlavne liekmi s obsahom paracetamolu (viď článok – Užitočné informácie → Horúčka)
   • kašeľ → Užitočné informácie → Moje dieťa má kašeľ
   • bolesť hrdla → Užitočné informácie → Moje dieťa má bolesť hrdla
   • informovať ma o zhoršení zdravotného stavu
 • Výnimky z karantény – povinnosť karantény sa nevzťahuje na:
  • osobu, ktorá prekonala COVID-19 v období nie pred viac ako 180 dňami
  • bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny  proti ochoreniu COVID-19 (Pfizer, Moderna) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
  • bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny na ochorenie COVID-19 (Astra-Zeneca) a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
  • je viac ako 14 dní po 1 dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

  a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia   (vyhláška 204 Z.z. platná od 10.5.2021)

COVID-19 pozitívne osoby

 • karanténa trvá minimálne 14 dní od dátumu vykonania testu – závisí od zdravotného stavu (v prípade akýchkoľvek klinických príznakov ochorenia ukončuje karanténu všeobecný lekár). Deň testovania rátajte ako deň 0.
 • pozitívna osoba má povinnosť oboznámiť s výsledkom testu všetky osoby, s ktorými bola v úzkom kontakte do 2 dní pred vykonaním testu
 • miesto karantény môže osoba opustiť iba na: nevyhnutné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, odber vzorky na diagnostiku ochorenia COVID-19, Presné znenie viď vyhláška 97 UVZ SR zo dňa 3.3.2021
 • Čo mám robiť – som COVID 19 pozitívny

Osoby v úzkom kontakte osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

 • osoba, ktorá bola v úzkom kontakte s osobou 2 dni pred potvrdením ochorenia alebo do ukončenia karantény pozitívnej osoby
 • osoba dodržiava 14 dňovú karanténu (deň kontaktu sa ráta ako 0. deň)
  • absolvuje test na COVID-19
   • u asymptomatickej osoby najskôr na 8. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou
   • pri príznakoch ochorenia COVID-19 aj skôr
  • AJ v prípade negatívneho testu na COVID-19 najskôr 8. deň od kontaktu s pozitívnou osobou trvá karanténa minimálne 14 dní
  • AJ v prípade ak nebola osoba testovaná a nemala klinické príznaky ochorenia trvá karanténa 14 dní
  • v prípade osoby žijúcej v jednej domácnosti s pozitívnou osobou sa ako posledný deň kontaktu určuje 5. deň od pozit. testu u COVID pozitívnej osoby (v prípade asymptomatickej osoby pozitívnej na COVID-19)  alebo 5. deň od začiatku klinických príznakov pozitívnej osoby. Čiže 14+5 dní.
 • v prípade, ak sa u osoby počas karantény vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia je potrebné o tom informovať všeobecného lekára a ten posúdi spôsobilosť ukončenia karantény
 • miesto karantény môže osoba opustiť iba na: nevyhnutné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, odber vzorky na diagnostiku ochorenia COVID-19, zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ich osoba pozitívna na ochorenie nevie zabezpečiť iným spôsobom (nutné mať respirátor FFP2 + hygiena rúk). Ďalšia výnimka je účasť na pohrebe zosnulej blízkej osoby. Presné znenie viď vyhláška 97 UVZ SR zo dňa 3.3.2021

Presné znenie vyhlášky z 3.3.2021: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_40_2021.pdf

Objednanie na testovanie

Testovanie bez objednania – antigénové testy

Čo znamená úzky a bežný kontakt s osobou pozitívnou na COVID 19Úzky – bežný kontakt

Informácie k OČR a PN:

Všetky osoby s potvrdenou infekciou COVID-19 a osoby v karanténe pre úzky kontakt s osobou pozitívnou na COVID-19 majú povinnosť túto skutočnosť oznámiť svojmu zmluvnému lekárovi.

Školský rok 2020/2021

V prípade, že Vaše dieťa prejavuje iba ľahké známky infekcie a dokážete ju zvládnuť doma aj sami (ev. po telefonickej alebo emailovej porade s nami) nepotrebujete navštíviť lekára iba kvôli “potvrdeniu do žiackej knižky”. T.č. môže rodič ospravedlniť dieťa 5 pracovných dní po sebe a môže to urobiť aj opakovane behom školského roka. V prípade dlhšieho trvania ľahkej infekcie (dieťa potrebuje už iba doliečiť) sa vieme taktiež dohodnúť elektronicky, musím ale vedieť, že dieťa je doma a čo mu je. Taktiež vieme dištančne vystaviť aj OČR.

Rozhodnutie Ministerstva školstva o ospravedlnení neprítomnosti dieťaťa v škole rodičom na 5 dní nájdete na: rozhodnutie MŠ o 5 dňových ospravedlnenkách V prípade nejasností v škole si ho môžete vytlačiť a priložiť k ospravedlnenke.

Ako postupovať pri chorobe dieťaťa a ako vybaviť OČR nájtete v akutalitách.

Upravené ordinačné hodiny

Pondelok 7:00 – 7:45
Odbery / Chorí pacienti
7:45 – 12:00
Akútne chorí pacienti
12:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Utorok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Streda 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:00 – 14:00
Administratíva, návštevy
Štvrtok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Piatok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00

Akútne chorí pacienti

11:00 – 13:00
Poradňa

Milí rodičia / pacienti, v prípade, že voláte počas prebiehajúceho vyšetrenia pacienta a zdravotný stav Vášho dieťaťa nie je urgentný, sestrička si poznačí kontakt na Vás. Ihneď ako to bude možné Vás budem telefonicky kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie.


Aktuality

V sekcii Užitočné informácie nájdete nové články

Školský rok 2020/2021

Prvých 5 školských dní choroby ospravedlňuje dieťa rodič / viac ako 5 dní ospravedlňuje lekár.

Po 3 dňoch neprítomnosti prikladá aj čestné prehlásenie.

Inak platí:

Ako riešiť OČR: OČR od 28.10.2020

Ako riešiť PN: PN – pandemická

Užitočné kontakty

Personálne obsadenie:

lekár: MUDr. Veronika Štorcelová

sestra: Oľga Luciaková

Zdravotný obvod:

Ulice: Gen. Svobodu, Bazovského, Južná, Liptovská, T. Vansovej, Šafárikova, Hroznová, Jána Prháčka, Mládežnícka, Vladimíra Predmerského, Na kameni, Námestie Svätej rodiny, Rovná, Študentská

Pacientov z iných ulíc a obcí prijímame po dohovore, podľa kapacitných schopností ambulancie. Uprednostňujeme súrodencov už kapitovaných pacientov.

Don`t copy text!