Všeobecná ambulancia pre deti a dorast


MUDr. Veronika Štorcelová

Sme všeobecnou ambulanciou pre deti a dorast. Poskytujeme liečebno – preventívnu starostlivosť pre deti od narodenia až po vek 19 rokov a pre dospievajúcich do ukončenia úplnej prípravy na povolanie, t.j. maximálne do 28. roku života.

Milí pacienti vyšetrenia realizujeme na presný čas. Objednávanie prebieha ONLINE.

V prípade, že je Vaše dieťa závažne choré a v rámci objednávacieho systému sú už na daný deň všetky termíny obsadené, je potrebné sa nám telefonicky ohlásiť! Vážne choré dieťa / pacienta vždy vyšetríme!

Pri chorobe dieťaťa

 • skúste využiť krátke inštrukcie v sekcii  UŽITOČNÉ INFORMÁCIE – Horúčka   Nádcha   Kašeľ   Bolesť hrdla
 • pri hnačke a vracaní nájdete informácie https://pediatridetom.sk/diagnozy/hnacka/
 • v prípade, že zvládate riešiť ochorenie dieťaťa aj sami môžete napísať dieťaťu ospravedlnenku na 5 pracovných dní u školákov – tzn. celý pracovný týždeň u škôlkárov ešte viac – viď nižšie
 • keď sa Vám ochorenie nedarí zvládnuť, zhoršuje sa, samozrejme je potrebné sa objednať

Ak potrebujete radu a voláte počas prebiehajúceho vyšetrenia pacienta a zdravotný stav Vášho dieťaťa nie je urgentný, sestrička si poznačí kontakt na Vás. Ihneď ako to bude možné Vás budem telefonicky kontaktovať

Stále platí: Školský semafor 2022-2023

 • -> link nariadenia ministra školstva – nájdete to zvýraznené žltou farbou na strane 2
 • školáci – 5 po sebe idúcich vyučovacích dní ospravedlňuje rodič bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka
 • predškoláci – 7 po sebe idúcich vyučovacích dní ospravedlňuje rodič
 • !!! počet opakovaní ospravedlnení rodičom nie je obmedzený!!!

V prípade, že máte s týmto nariadením MŠ SR v škole / škôlke problémy, môžete si “rozkliknúť” nariadenie Ministra školstva SR a ukázať pani učiteľke. Ak by bol problém aj napriek tomu, dajte prosím pedagógovi kontakt na mňa a my si to už spolu vyriešime.

Pondelok 7:00 – 7:45
Odbery / Chorí pacienti
7:45 – 12:00
Akútne chorí pacienti
12:00 – 13:00
Poradňa
13:00 – 14:00
Administratíva, návštevy
Utorok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Streda 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Štvrtok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Piatok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00

Akútne chorí pacienti

11:00 – 13:00
Poradňa

Personálne obsadenie:

lekár

 • MUDr. Veronika Štorcelová
 • MUDr. Patrícia Borzová

sestra: Oľga Luciaková

Zdravotný obvod:

Ulice: Gen. Svobodu, Bazovského, Južná, Liptovská, T. Vansovej, Námestie Svätej rodiny,  Šafárikova, Hroznová, Tramínová, Jána Prháčka, Vladimíra Predmerského, Dolné Pažite, Pavla Ondráška, Na kameni, Rovná, Študentská, Mládežnícka

Pacienti z iných ulíc a obcí: z kapacitných dôvodov už neprijímame

 • výnimka: mimo pridelených ulíc prijímame iba mladších súrodencov nami už kapitovaných detí

Od 20. marca sa ruší povinná domáca izolácia pre osoby pozitívne na COVID-19.

Karanténa pri infekcii COVID-19 už od 20.3.2023 nie je nutná. Žiadame Vás, aby ste nás o ochorení COVID-19 pred vyšetrením dopredu informovali a z ohľaduplnosti voči ostatným pacientom (najmä tých najmenších) dodržiavali aj naďalej protiepidemické opatrenia.

Čo znamená zrušenie vyhlášky pre osoby s diagnostikovaným COVID-19:

 • Ak ste mali diagnostikované ochorenie COVID-19 po 20. marci 2023, pravidlá vzťahujúce sa na domácu izoláciu už pre vás po tomto dátume nie sú povinné.
 • Avšak treba veľmi dôsledne dodržiavať pokyny lekárov, teda liečiť sa doma v pokoji a brať do úvahy svoj zdravotný stav.
 • Ak ste chorí, nechoďte do práce, školy či do iných kolektívov a iných verejných priestorov. COVID-19 je infekčné ochorenie a hoci domáca izolácia už nebude povinná, berte ohľad na svoje vlastné zdravie a na zdravie zraniteľných skupín.
 • Ak nie je možné zostať doma, napríklad z dôvodu, že si potrebujete ísť po lieky, dbajte na správne nosenie respirátora (riadne prekrytý nos aj ústa). Stále treba myslieť aj na dôkladnú hygienu rúk (umývanie mydlom a teplou vodou, použitie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu).

Tak ako pri iných akútnych respiračných ochoreniach budú dospelí i deti s COVID-19 v starostlivosti svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí im budú nastavovať liečbu či stanovovať práceneschopnosť.

Ochorenie COVID-19

 • príznaky ochorenia COVID-19
  • zvýšená teplota
  • nádcha, bolesť hrdla, neskôr kašeľ (chorý na COVID-19 častokrát pociťuje až pálenie za hrudnou kosťou, bolestivý kašeľ)
  • bolesti hlavy a očí, únava, bolesti nôh aj celého tela
  • u menších detí aj nechutenstvo, vracanie alebo hnačka
  • strata čuchu a chuti
 • Prevencia a liečba
  • vitamín D – menšie deti 1000 IU / deň, väčšie deti 2000IU / deň
   •  podávať s mliečnym jedlom (alebo s jedlom s obsahom tuku)
  • vitamín C
   • < 6rokov – 2 x 100mg
   • 6-12 rokov – 2 x 250mg
   • 12 – 18 rokov – 2 x 500mg
   • dospelí – 2 x 1000mg
  • Zinok
   • 2- 3 roky – 3mg
   • 4- 8 rokov – aspoň 5 mg
   • 9 – 13 rokov – aspoň 8mg
   • > 13 rokov – aspoň 10mg
  • Beta-glukány a Kaloba ev. iné prostriedky na podporu imunity (Rinimun, Preventan…)
  • POZOR – sledovať v prípravkoch na podporu imunity aj obsah vitamínu D a Zn, aby nedošlo k predávkovaniu
  • pri objavení klinický príznakov
   • teplota – tlmíme hlavne liekmi s obsahom paracetamolu (viď článok – Užitočné informácie → Horúčka)
   • kašeľ → Užitočné informácie → Moje dieťa má kašeľ
   • bolesť hrdla → Užitočné informácie → Moje dieťa má bolesť hrdla
   • informovať ma o zhoršení zdravotného stavu

Očkovanie proti COVID-19

 • Očkovanie detí nad 12 rokov a dospelých

 • Očkovanie detí od 5 – 11 rokov 
  • po registrácii cez korona.gov.sk budú deti pozývané na očkovanie
  • v TN okrese budú menšie deti očkovať pediateri vo FN Trenčín –
 • Skúsenosti našich rodičov z ambulancie, ktorí už očkovanie spolu so svojimi deťmi absolvovali sú veľmi pozitívne

Objednanie na testovanie


Aktuality

Od 15.5.2023 bude na našej ambulancii pracovať niektoré dni MUDr. Patrícia Borzová (atestovaná pediatrička), ktorá ma v prípade  neprítomnosti plnohodnotne zastúpi.

Očkovanie proti HPV infekcii (Gardasil 9) – informácie nájdete v článku Očkovanie (Užitočné informácie)

V sekcii Užitočné informácie nájdete nové články

Školský rok 2022/2023

Rodič ospravedlňuje – aj pri chorobe

 • školák -prvých 5 vyučovacích dní choroby
 • predškolák – prvých 7 vyučovacích dní
 • mladší škôlkar – ospravedlňuje neobmedzene

Viac ako 5 alebo 7 dní (predškolák) ospravedlňuje lekár

Po 3 dňoch neprítomnosti rodič prikladá aj čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

Inak platí:

 

Užitočné kontakty

Don`t copy text!