Všeobecná ambulancia pre deti a dorast


MUDr. Veronika Štorcelová

Sme všeobecnou ambulanciou pre deti a dorast. Poskytujeme liečebno – preventívnu starostlivosť pre deti od narodenia až po vek 19 rokov a pre dospievajúcich do ukončenia úplnej prípravy na povolanie, t.j. maximálne do 26. roku života. Preventívne prehliadky uskutočňujeme podľa aktuálnych pokynov Ministerstva zdravotníctva SR. Zabezpečujeme povinné aj doplnkové očkovania podľa platného očkovacieho kalendára. Vyšetrovacie a liečebné postupy volíme podľa najnovších vedecko – výskumných odporúčaní slovenských aj zahraničných odborníkov.

Milí pacienti vyšetrenia realizujeme aj naďalej po telefonickom dohovore na presný čas. Objednať sa môžete aj sami ONLINE. Ďakujeme všetkým, ktorí dodržiavate nastavené pravidlá.

Vzhľadom k veľmi nešpecifickým prejavom delta variantu COVID-19 infekcie odporúčam test na COVID-19 u všetkých detí s prejavom respiračnej infekcie (nádcha, kašeľ) a u menších detí s možným kontaktom s pozitívnou osobou aj pri vracaní.

Dieťa / pacient v karanténe – informácie viď nižšie – INFORMÁCIE OHĽADOM COVID-19. Nezabudnite ma o tom informovať

V sekcii Užitočné informácie nájdete nové články: ako liečiť nádchu, kašeľ, bolesť hrdla, horúčku …..

Očkovanie proti COVID-19 

Milí rodičia, ak chcete dať svoje dieťa očkovať,  ale máte obavy, kľudne mi napíšte email (zavolajte) a spolu to preberieme.

Zatiaľ sa očkovať v našej ambulancii  nebude. Neskôr uvidím podľa záujmu pacientov a podmienok, ktoré nastaví MZ SR. Využite prosím očkovacie centrum vo FN Trenčín, kde deti očkujú lekári pediatrickej kliniky. Stačí dieťa objednať cez korona.gov.sk.

 • Očkovanie detí nad 12 rokov a dospelých

  • realizuje sa vo FN Trenčín  a u niektorých ambulantných poskytovateľov
 • Očkovanie detí od 5 – 11 rokov 
  • iba na žiadosť rodiča pacienta v prípade chronicky chorého dieťaťa, u ktorého sú vážne obavy z ťažkého priebehu infekcie infekcie COVID-19
  • zatiaľ sa v TN neočkuje, v prípade zmeny informáciu ihneď zverejním
 • Skúsenosti našich rodičov z ambulancie, ktorí už očkovanie spolu so svojimi deťmi absolvovali sú veľmi pozitívne

Spustili sme pre Vás objednávací systém

 • priamy link na objednávanie + informácie ako sa objednať nájdete v rámci sekcií nad obrázkom Malého princa
 • prosím Vás o doplnenie aktuálneho telefonického kontaktu a emailovej adresy

COVID – 19

Dieťa / pacient v karanténe

 • informovať ma telefonicky / emailom
 • informovať ma v prípade každého zhoršenia klinického stavu – ak potrebujete poradiť  mimo pracovnej doby kontaktujte detskú pohotovosť
 • !!! deti v karanténe / pozitívne, ktoré vyžadujú vyšetrenie – vyšetrujeme v presne dohodnutom čase na konci pracovnej doby !!!
 • príznaky COVID-19 u školákov
  • nádcha, bolesť hrdla, neskôr kašeľ (chorý na COVID častokrát pociťuje až pálenie za hrudnou kosťou, bolestivý kašeľ)
  • zvýšená teplota
  • strata čuchu a chuti
  • únava, bolesti nôh aj celého tela, bolesti hlavy a očí
  • u menších detí aj nechutenstvo, vracanie alebo hnačka
 • dieťa je úzky kontakt s pozitívnou osobou (spolužiak, súrodenec, rodič, blízky kamarát…)
  • dĺžka karantény – viď nižší odsek
  • prihlásiť dieťa na test PCR cez korona.gov.sk
  • v prípade objavenia sa klinických príznakov ochorenia je vhodné absolvovať test na COVID-19 čo najskôr – dá sa využiť testovanie pomocou antigénového testu
 • dieťa má pozitívny test
  • dieťa ostáva v karanténe min. 10 dní
  • úzke kontakty s dieťaťom majú taktiež karanténu – viď nižší odsek “Informácie ohľadom COVID-19”
 • Prevencia a liečba
  • vitamín D – menšie deti 1000 IU / deň, väčšie deti 2000IU / deň
   •  podávať s mliečnym jedlom (alebo s jedlom s obsahom tuku)
  • vitamín C
   • < 6rokov – 2 x 100mg
   • 6-12 rokov – 2 x 250mg
   • 12 – 18 rokov – 2 x 500mg
   • dospelí – 2 x 1000mg
  • Zinok
   • < 8 rokov – aspoň 5 mg
   • 9 – 13 rokov – aspoň 8mg
   • > 13 rokov – aspoň 10mg
  • Beta-glukány a Kaloba ev. iné prostriedky na podporu imunity (Rinimun, Preventan…)
  • POZOR – sledovať v prípravkoch na podporu imunity aj obsah vitamínu D a Zn, aby nedošlo k predávkovaniu
  • pri objavení klinický príznakov
   • teplota – tlmíme hlavne liekmi s obsahom paracetamolu (viď článok – Užitočné informácie → Horúčka)
   • kašeľ → Užitočné informácie → Moje dieťa má kašeľ
   • bolesť hrdla → Užitočné informácie → Moje dieťa má bolesť hrdla
   • informovať ma o zhoršení zdravotného stavu

Výnimky z karantény – povinnosť karantény sa nevzťahuje na:

 • najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny
 • je viac ako 14 dní po 1 dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
 • osobu, ktorá prekonala COVID-19 v období nie pred viac ako 180 dňami

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia   (vyhláška 247 Z.z. platná od 13.9.2021)

COVID-19 pozitívne osoby

 • karanténa trvá minimálne 10 dní od dátumu vykonania testu alebo zjavenia prvých klinických príznakov ochorenia – závisí od zdravotného stavu (v prípade akýchkoľvek klinických príznakov ochorenia ukončuje karanténu všeobecný lekár). Deň testovania rátajte ako deň 0.
 • pozitívna osoba má povinnosť oboznámiť s výsledkom testu všetky osoby, s ktorými bola v úzkom kontakte do 2 dní pred vykonaním testu alebo objavením príznakov ochorenia
 • miesto karantény môže osoba opustiť iba na: nevyhnutné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, odber vzorky na diagnostiku ochorenia COVID-19…  Presné znenie viď vyhláška 247 UVZ SR zo dňa 8.9. s platnosťou od 13.9.2021
 • Čo mám robiť – som COVID 19 pozitívny

Osoby v úzkom kontakte osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

 • osoba, ktorá bola v úzkom kontakte s osobou 2 dni pred potvrdením ochorenia alebo do ukončenia karantény pozitívnej osoby
 • osoba dodržiava 10 dňovú karanténu (deň kontaktu sa ráta ako 0. deň)
  • absolvuje test na COVID-19
   • u asymptomatickej osoby najskôr na 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou
   • pri príznakoch ochorenia COVID-19 aj skôr
  • v prípade negatívneho testu na COVID-19 najskôr 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou trvá karanténa minimálne 7 dní
  • AJ v prípade ak nebola osoba testovaná a nemala klinické príznaky ochorenia trvá karanténa 10 dní
  • v prípade osoby žijúcej v jednej domácnosti s pozitívnou osobou sa ako posledný deň kontaktu určuje 5. deň od pozit. testu u COVID pozitívnej osoby (v prípade asymptomatickej osoby pozitívnej na COVID-19)  alebo 5. deň od začiatku klinických príznakov pozitívnej osoby – od tohto dátumu rátame 5. deň kedy by mala byť osoba testovaná
 • v prípade, ak sa u osoby počas karantény vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia je potrebné o tom informovať všeobecného lekára a ten posúdi spôsobilosť ukončenia karantény
 • miesto karantény môže osoba opustiť iba na: nevyhnutné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, odber vzorky na diagnostiku ochorenia COVID-19, zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ich osoba pozitívna na ochorenie nevie zabezpečiť iným spôsobom (nutné mať respirátor FFP2 + hygiena rúk). Ďalšia výnimka je účasť na pohrebe zosnulej blízkej osoby. Presné znenie viď vyhláška 247 UVZ SR zo dňa 8.9. s platnosťou od 13.9.2021

Objednanie na testovanie

Čo znamená úzky a bežný kontakt s osobou pozitívnou na COVID 19Úzky – bežný kontakt

Informácie k OČR a PN:

Všetky osoby s potvrdenou infekciou COVID-19 a osoby v karanténe pre úzky kontakt s osobou pozitívnou na COVID-19 majú povinnosť túto skutočnosť oznámiť svojmu zmluvnému lekárovi.

Školský rok 2021/2022

V prípade, že Vaše dieťa prejavuje iba ľahké známky infekcie a dokážete ju zvládnuť doma aj sami (ev. po telefonickej alebo emailovej porade s nami) nepotrebujete navštíviť lekára iba kvôli “potvrdeniu do žiackej knižky”. T.č. môže rodič ospravedlniť dieťa 5 pracovných dní po sebe a môže to urobiť aj opakovane behom školského roka. Týka sa to nielen školákov ale aj škôlkárov. V prípade dlhšieho trvania ľahkej infekcie (dieťa potrebuje už iba doliečiť) sa vieme taktiež dohodnúť elektronicky, musím ale vedieť, že dieťa je doma a čo mu je.

Školský semafor 2021-2022– strana 4, ospravedlnenie dochádzky

Upravené ordinačné hodiny

Pondelok 7:00 – 7:45
Odbery / Chorí pacienti
7:45 – 12:00
Akútne chorí pacienti
12:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Utorok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Streda 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:00 – 14:00
Administratíva, návštevy
Štvrtok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Piatok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00

Akútne chorí pacienti

11:00 – 13:00
Poradňa

Milí rodičia / pacienti, v prípade, že voláte počas prebiehajúceho vyšetrenia pacienta a zdravotný stav Vášho dieťaťa nie je urgentný, sestrička si poznačí kontakt na Vás. Ihneď ako to bude možné Vás budem telefonicky kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie.


Aktuality

Pracovné – študijné voľno / kongresy:

 • 22.9. – 24.9.2021

Očkovanie proti chrípke

 •  Influvac Tetra je už v lekárňach dostupná
 • Vaxigrip Tetra bude dostupná začiatkom októbra

V sekcii Užitočné informácie nájdete nové články

Školský rok 2021/2022

Prvých 5 školských dní choroby ospravedlňuje dieťa rodič / viac ako 5 dní ospravedlňuje lekár.

Po 3 dňoch neprítomnosti prikladá aj čestné prehlásenie.

Inak platí:

Ako riešiť OČR: OČR

Ako riešiť PN: PN – pandemická

Užitočné kontakty

Personálne obsadenie:

lekár: MUDr. Veronika Štorcelová

sestra: Oľga Luciaková

Zdravotný obvod:

Ulice: Gen. Svobodu, Bazovského, Južná, Liptovská, T. Vansovej, Šafárikova, Hroznová, Jána Prháčka, Mládežnícka, Vladimíra Predmerského, Na kameni, Námestie Svätej rodiny, Rovná, Študentská

Pacienti z iných ulíc a obcí:

 • prijímame:
  • súrodencov už kapitovaných pacientov
  • novorodencov podľa kapacitných schopností ambulancie (do konca roka 2021 je príjem novorodencov mimo stanoveného obvodu zastavený)
 • neprijímame: staršie deti mimo nášho obvodu
Don`t copy text!