Všeobecná ambulancia pre deti a dorast


MUDr. Veronika Štorcelová

Sme všeobecnou ambulanciou pre deti a dorast. Poskytujeme liečebno – preventívnu starostlivosť pre deti od narodenia až po vek 19 rokov a pre dospievajúcich do ukončenia úplnej prípravy na povolanie, t.j. maximálne do 28. roku života.

Milí pacienti vyšetrenia realizujeme na presný čas. Objednávanie prebieha ONLINE.

V prípade, že je Vaše dieťa závažne choré a v rámci objednávacieho systému sú už na daný deň všetky termíny obsadené, je potrebné sa nám telefonicky ohlásiť! Vážne choré dieťa / pacienta vždy vyšetríme!

Vyšetrujeme aj COVID-19 pozitívne deti- len sa musíte so mnou telefonicky dohodnúť na presný čas – zvyčajne na konci pracovnej doby!!

Pri chorobe dieťaťa

 • skúste využiť krátke inštrukcie v sekcii  UŽITOČNÉ INFORMÁCIE – Horúčka   Nádcha   Kašeľ   Bolesť hrdla
 • pri hnačke a vracaní nájdete informácie https://pediatridetom.sk/diagnozy/hnacka/
 • v prípade, že zvládate riešiť ochorenie dieťaťa aj sami môžete napísať dieťaťu ospravedlnenku na 5 pracovných dní u školákov – tzn. celý pracovný týždeň u škôlkárov ešte viac – viď nižšie
 • keď sa Vám ochorenie nedarí zvládnuť, zhoršuje sa, samozrejme je potrebné sa objednať

Ak potrebujete radu a voláte počas prebiehajúceho vyšetrenia pacienta a zdravotný stav Vášho dieťaťa nie je urgentný, sestrička si poznačí kontakt na Vás. Ihneď ako to bude možné Vás budem telefonicky kontaktovať

Od 15.8.2022 platí nový Školský semafor: Školský semafor 2022-2023 – link nariadenia ministra školstva

 • nájdete to zvýraznené žltou farbou na strane 2
 • školáci – 5 po sebe idúcich vyučovacích dní ospravedlňuje rodič bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka
 • predškoláci – 7 po sebe idúcich vyučovacích dní ospravedlňuje rodič
 • !!! počet opakovaní ospravedlnení rodičom nie je obmedzený!!!

Od 21.4.2022 platí nová vyhláška MZ SR –  Vyhláška 33 z 21.4.2022

COVID – 19

Jednoduchá schéma ohľadom dĺžky trvania karantény: Postup pri karanténe

Dieťa / pacient v karanténe

 • dieťa je bezpríznakové – dodržiava karanténu 5 dní – karanténu ukončuje rodič vypísaním vyhlásenia o bezpríznakovosti – nemusíte to už hlásiť detskému lekárovi
 • dieťa má príznaky ochorenia–  je potrebné ma informovať
  • realizujte domáci Ag test a informujte ma o jeho výsledku
  • PCR test je momentálne nutný iba pri nejasných stavoch
 • informujte ma v prípade zhoršenia klinického stavu – ak potrebujete poradiť  mimo pracovnej doby kontaktujte detskú pohotovosť
 • !!! deti v karanténe / pozitívne, ktoré vyžadujú vyšetrenie – vyšetrujeme v presne dohodnutom čase na konci pracovnej doby !!!
 • príznaky ochorenia COVID-19
  • zvýšená teplota
  • nádcha, bolesť hrdla, neskôr kašeľ (chorý na COVID-19 častokrát pociťuje až pálenie za hrudnou kosťou, bolestivý kašeľ)
  • bolesti hlavy a očí, únava, bolesti nôh aj celého tela
  • u menších detí aj nechutenstvo, vracanie alebo hnačka
  • strata čuchu a chuti
 • Prevencia a liečba
  • vitamín D – menšie deti 1000 IU / deň, väčšie deti 2000IU / deň
   •  podávať s mliečnym jedlom (alebo s jedlom s obsahom tuku)
  • vitamín C
   • < 6rokov – 2 x 100mg
   • 6-12 rokov – 2 x 250mg
   • 12 – 18 rokov – 2 x 500mg
   • dospelí – 2 x 1000mg
  • Zinok
   • 2- 3 roky – 3mg
   • 4- 8 rokov – aspoň 5 mg
   • 9 – 13 rokov – aspoň 8mg
   • > 13 rokov – aspoň 10mg
  • Beta-glukány a Kaloba ev. iné prostriedky na podporu imunity (Rinimun, Preventan…)
  • POZOR – sledovať v prípravkoch na podporu imunity aj obsah vitamínu D a Zn, aby nedošlo k predávkovaniu
  • pri objavení klinický príznakov
   • teplota – tlmíme hlavne liekmi s obsahom paracetamolu (viď článok – Užitočné informácie → Horúčka)
   • kašeľ → Užitočné informácie → Moje dieťa má kašeľ
   • bolesť hrdla → Užitočné informácie → Moje dieťa má bolesť hrdla
   • informovať ma o zhoršení zdravotného stavu

Výnimky z karantény – povinnosť karantény sa nevzťahuje na osoby:

 • najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky
 • najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson), avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky
 • najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako 9 mesiacov po aplikácii poslednej dávky 
 • osobu, ktorá prekonala COVID-19 v období nie pred viac ako 180 dňami
  • pre školy platí aj na základe pozitívneho:
   • Ag samotestu a po ukončení izolácie, ktorá bola pod dohľadom všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič v takomto prípade môže škole, školskému zariadeniu a pri mimovyučovacích aktivitách predložiť „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID19 a o absolvovaní izolácie“
   • Ag testu vykonaného v MOM alebo u všeobecného lekára pre deti a dorast (pokiaľ to lekár vie zabezpečiť),
   • PCR testu
  • výnimka z karantény na základe Ag testu platí iba pre potreby školy a školské akcie, vrátane internátov. Výnimka z karantény na základe Ag samotestu nebude platiť na nič iné (ak potrebujete výnimku aj pre hromadné podujatia, cestovanie… je potrebné absolvovať aj PCR test)
 • deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení, žiakov základnej školy, žiakov strednej školy, a pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak k úzkemu kontaktu došlo v rámci školy alebo iného obdobného zariadenia a táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia. Deti nad 6. rok života, je povinná mať na verejnosti po dobu 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu alebo s jeho prekrytím chirurgickým rúškom, dodržiavať hygienu rúk a obmedziť počas tejto doby nevyhnutný sociálny kontakt mimo domácnosti na príslušný kolektív triedy; u detí a žiakov v škole alebo v školskom zariadení možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúškom).

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia 

osoba vo výnimke z karantény – 7 dní po kontakte s COVID-19 pozit. osobou dodržiava prísny režim nosenia respirátora FFP2 pri kontakte s inými osobami 

Vyhláška 33 z 21.4.2022

Vyhláška MZ SR z 25.2.2022

Vyhláška MZ SR z 24.1.2022

 

COVID-19 pozitívne osoby  

 • karanténa trvá minimálne 5 dní  pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od
  – dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo
  – objavenia prvých klinických príznakov ochorenia
 • deň testovania (prvých príznakov) rátajte ako deň “0”
 • v prípade pretrvávania klinických príznakov sa dĺžka karantény predlžuje podľa aktuálneho zdravotného stavu
 • po ukončení karantény je potrebné nosiť FFP2 respirátor ešte minimálne 5 dní
 • zo skúsenosti odporúčam ukončiť karanténu po 5. dni iba u dieťaťa, ktoré už bolo aspoň 2-3 dni bez klinických príznakov infekcie
 • pozitívna osoba má povinnosť oboznámiť s výsledkom testu všetky osoby, s ktorými bola v úzkom kontakte do 2 dní pred vykonaním testu alebo objavením príznakov ochorenia
 • miesto karantény môže osoba opustiť iba na: nevyhnutné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, odber vzorky na diagnostiku ochorenia COVID-19…  Presné znenie viď vyhláška 247 UVZ SR zo dňa 24.1.2022

Osoby v úzkom kontakte osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

 • osoba, ktorá bola v úzkom kontakte s osobou 2 dni pred potvrdením ochorenia alebo do ukončenia karantény pozitívnej osoby
 • osoba dodržiava 5 dňovú karanténu (deň kontaktu sa ráta ako 0. deň)
  • absolvuje test na COVID-19 (antigénový alebo PCR)

   • u asymptomatickej osoby na odporúča 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou
  • v prípade negatívneho testu na COVID-19 najskôr 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou môže karanténu ukončiť
  • AJ v prípade ak nebola osoba testovaná a nemala klinické príznaky ochorenia trvá karanténa 5 dní
  • myslite na to, že u niektorých detí sa vyskytli prvé príznaky infekcie až na 5-6 deň od kontaktu s COVID-19 pozitívnou osobou!!!
 • v prípade, ak sa u osoby počas karantény vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia je potrebné o tom informovať všeobecného lekára a urobiť test na vylúčenie infekcie COVID-19
 • miesto karantény môže osoba opustiť iba na: nevyhnutné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, odber vzorky na diagnostiku ochorenia COVID-19, zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ich osoba pozitívna na ochorenie nevie zabezpečiť iným spôsobom (nutné mať respirátor FFP2 + hygiena rúk). Ďalšia výnimka je účasť na pohrebe zosnulej blízkej osoby. Presné znenie viď vyhláška vyhláška č. 33 z 21.4.2022.
 • Od 25.2.2022 platí: Ak sa v škole vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia COVID-19. Títo žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame respirátor FFP2. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje detského lekára.

Objednanie na testovanie

Čo znamená úzky a bežný kontakt s osobou pozitívnou na COVID 19 – Úzky – bežný kontakt

Informácie k OČR a PN:

Všetky osoby s potvrdenou infekciou COVID-19 a osoby v karanténe pre úzky kontakt s osobou pozitívnou na COVID-19 majú povinnosť túto skutočnosť oznámiť svojmu zmluvnému lekárovi.

Očkovanie proti COVID-19

Milí rodičia, ak chcete dať svoje dieťa očkovať,  ale máte obavy, kľudne mi napíšte email (zavolajte) a spolu to preberieme.

Zatiaľ sa očkovať v našej ambulancii  nebude. Neskôr uvidím podľa záujmu pacientov a podmienok, ktoré nastaví MZ SR. Využite prosím očkovacie centrum vo FN Trenčín, kde deti očkujú lekári pediatrickej kliniky. Stačí dieťa objednať cez korona.gov.sk.

 • Očkovanie detí nad 12 rokov a dospelých

  • realizuje sa vo FN Trenčín  a u niektorých ambulantných poskytovateľov
  • objednajte sa cez korona.gov.sk – do Trenčína
  • bez objednania – rozpis časov nájdete na: očkovanie bez objednania
 • Očkovanie detí od 5 – 11 rokov 
  • po registrácii cez korona.gov.sk budú deti pozývané na očkovanie
  • v TN okrese budú menšie deti očkovať pediateri vo FN Trenčín – zatiaľ v utorky na základe pozvánky
  • odo mňa nepotrebujete k tomuto očkovaniu žiadne potvrdenie
  • v prípade chronicky chorého dieťaťa, u ktorého sú vážne obavy z ťažkého priebehu infekcie COVID-19 – by rodičia mali dať vedieť lekárovi – doteraz platilo, že musím dať potvrdenie k očkovaniu aj ja
 • Skúsenosti našich rodičov z ambulancie, ktorí už očkovanie spolu so svojimi deťmi absolvovali sú veľmi pozitívne
Pondelok 7:00 – 7:45
Odbery / Chorí pacienti
7:45 – 12:00
Akútne chorí pacienti
12:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Utorok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Streda 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:00 – 14:00
Administratíva, návštevy
Štvrtok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Piatok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00

Akútne chorí pacienti

11:00 – 13:00
Poradňa

Ospravedlnenky – školský rok 2022/2023

V prípade, že Vaše dieťa prejavuje iba ľahké známky infekcie a dokážete ju zvládnuť doma aj sami (ev. po telefonickej alebo emailovej porade s nami) nepotrebujete navštíviť lekára iba kvôli “potvrdeniu do žiackej knižky”.

Nariadenie MŠ SR platné od 15.8.2022 – aj pri chorobe

 • žiak – rodič ospravedlňuje 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a štátne sviatky sa do toho nezapočítavajú)
 • predškolák – rodič ospravedlňuje 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a štátne sviatky sa do toho nezapočítavajú)
 • škôlkar (mimo predškolskej triedy) – ospravedlňuje rodič neobmedzene

Lekár vystavuje ospravedlnenku až pri prekročení vyššie uvedeného počtu dní (karanténa / nekaranténa)

Školský semafor 2022/2023 Školský semafor 2022-2023

 • vyššie uvedené počty dní, ktoré ospravedlňuje rodič sú zvýraznené žltou farbou na strane 2

Po ukončení karantény / ochorenia predkladá rodič škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti 4.2.2022.

Po prekonaní infekcie COVID-19 predkladá rodič škole – Oznámenie o výnimke z karantény

V prípade, že máte s týmto nariadením MŠ SR v škole / škôlke problémy, môžete si “rozkliknúť” nariadenie Ministra školstva SR a ukázať pani učiteľke. Ak by bol problém aj napriek tomu, dajte prosím pedagógovi kontakt na mňa a my si to už spolu vyriešime.


Aktuality

Plánovaná dovolenka:

 • 20.1.2023
 • 1.3.-3.3.2023 – počas jarných prázdnin

Očkovanie proti chrípke – ideálne druhá polovica októbra a november, výnimočne sa dá aj počas sezóny

Očkovanie proti HPV infekcii (Gardasil 9) – informácie nájdete v článku Očkovanie (Užitočné informácie)

V sekcii Užitočné informácie nájdete nové články

Školský rok 2022/2023

Rodič ospravedlňuje – aj pri chorobe

 • školák -prvých 5 vyučovacích dní choroby
 • predškolák – prvých 7 vyučovacích dní
 • mladší škôlkar – ospravedlňuje neobmedzene

Viac ako 5 alebo 7 dní (predškolák) ospravedlňuje lekár

Po 3 dňoch neprítomnosti rodič prikladá aj čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

Inak platí:

Ako riešiť PN: PN – pandemická

Užitočné kontakty

Personálne obsadenie:

lekár: MUDr. Veronika Štorcelová

sestra: Oľga Luciaková

Zdravotný obvod:

Ulice: Gen. Svobodu, Bazovského, Južná, Liptovská, T. Vansovej, Námestie Svätej rodiny,  Šafárikova, Hroznová, Tramínová, Jána Prháčka, Vladimíra Predmerského, Dolné Pažite, Pavla Ondráška, Na kameni, Rovná, Študentská, Mládežnícka

Pacienti z iných ulíc a obcí: z kapacitných dôvodov už neprijímame

 • výnimka: mimo pridelených ulíc prijímame iba mladších súrodencov nami už kapitovaných detí
Don`t copy text!