Všeobecná ambulancia pre deti a dorast


MUDr. Veronika Štorcelová

Sme všeobecnou ambulanciou pre deti a dorast. Poskytujeme liečebno – preventívnu starostlivosť pre deti od narodenia až po vek 19 rokov a pre dospievajúcich do ukončenia úplnej prípravy na povolanie, t.j. maximálne do 28. roku života.

DOVOLENKA:  12.6.2023 – 16.6.2023

Zástup:

MUDr. Mandincová, OC Južanka,  032 /65 26 410: ulice: Gen. Svobodu, M. Bela, Východná, Novomeského, Kyjevská, Liptovská, Saratovská,  Vansovej, Šafárikova, Južná, J. Halašu, Soblahovská, Dlhé Hony + Soblahov

 – chorých vyšetruje bez objednania: 7:00 – 11:00

MUDr. Jánošíková, OC Južanka, 032/ 65 87 821 : pacienti ostatných ulíc a obcí

– chorých vyšetruje bez objednania: 7:00 – 11:00

 

Milí pacienti vyšetrenia realizujeme na presný čas. Objednávanie prebieha ONLINE.

V prípade, že je Vaše dieťa závažne choré a v rámci objednávacieho systému sú už na daný deň všetky termíny obsadené, je potrebné sa nám telefonicky ohlásiť! Vážne choré dieťa / pacienta vždy vyšetríme!

Pri chorobe dieťaťa

 • skúste využiť krátke inštrukcie v sekcii  UŽITOČNÉ INFORMÁCIE – Horúčka   Nádcha   Kašeľ   Bolesť hrdla
 • pri hnačke a vracaní nájdete informácie https://pediatridetom.sk/diagnozy/hnacka/
 • v prípade, že zvládate riešiť ochorenie dieťaťa aj sami môžete napísať dieťaťu ospravedlnenku na 5 pracovných dní u školákov – tzn. celý pracovný týždeň u škôlkárov ešte viac – viď nižšie
 • keď sa Vám ochorenie nedarí zvládnuť, zhoršuje sa, samozrejme je potrebné sa objednať

Ak potrebujete radu a voláte počas prebiehajúceho vyšetrenia pacienta a zdravotný stav Vášho dieťaťa nie je urgentný, sestrička si poznačí kontakt na Vás. Ihneď ako to bude možné Vás budem telefonicky kontaktovať

Stále platí: Školský semafor 2022-2023

 • -> link nariadenia ministra školstva – nájdete to zvýraznené žltou farbou na strane 2
 • školáci – 5 po sebe idúcich vyučovacích dní ospravedlňuje rodič bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka
 • predškoláci – 7 po sebe idúcich vyučovacích dní ospravedlňuje rodič
 • !!! počet opakovaní ospravedlnení rodičom nie je obmedzený!!!

V prípade, že máte s týmto nariadením MŠ SR v škole / škôlke problémy, môžete si “rozkliknúť” nariadenie Ministra školstva SR a ukázať pani učiteľke. Ak by bol problém aj napriek tomu, dajte prosím pedagógovi kontakt na mňa a my si to už spolu vyriešime.

Pondelok 7:00 – 7:45
Odbery / Chorí pacienti
7:45 – 12:00
Akútne chorí pacienti
12:00 – 13:00
Poradňa
13:00 – 14:00
Administratíva, návštevy
Utorok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Streda 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Štvrtok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Piatok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00

Akútne chorí pacienti

11:00 – 13:00
Poradňa

Personálne obsadenie:

lekár

 • MUDr. Veronika Štorcelová
 • MUDr. Patrícia Borzová

sestra: Oľga Luciaková

Zdravotný obvod:

Ulice: Gen. Svobodu, Bazovského, Južná, Liptovská, T. Vansovej, Námestie Svätej rodiny,  Šafárikova, Hroznová, Tramínová, Jána Prháčka, Vladimíra Predmerského, Dolné Pažite, Pavla Ondráška, Na kameni, Rovná, Študentská, Mládežnícka

Pacienti z iných ulíc a obcí: z kapacitných dôvodov už neprijímame

 • výnimka: mimo pridelených ulíc prijímame iba mladších súrodencov nami už kapitovaných detí

Od 20. marca sa ruší povinná domáca izolácia pre osoby pozitívne na COVID-19.

Karanténa pri infekcii COVID-19 už od 20.3.2023 nie je nutná. Žiadame Vás, aby ste nás o ochorení COVID-19 pred vyšetrením dopredu informovali a z ohľaduplnosti voči ostatným pacientom (najmä tých najmenších) dodržiavali aj naďalej protiepidemické opatrenia.

Čo znamená zrušenie vyhlášky pre osoby s diagnostikovaným COVID-19:

 • Ak ste mali diagnostikované ochorenie COVID-19 po 20. marci 2023, pravidlá vzťahujúce sa na domácu izoláciu už pre vás po tomto dátume nie sú povinné.
 • Avšak treba veľmi dôsledne dodržiavať pokyny lekárov, teda liečiť sa doma v pokoji a brať do úvahy svoj zdravotný stav.
 • Ak ste chorí, nechoďte do práce, školy či do iných kolektívov a iných verejných priestorov. COVID-19 je infekčné ochorenie a hoci domáca izolácia už nebude povinná, berte ohľad na svoje vlastné zdravie a na zdravie zraniteľných skupín.
 • Ak nie je možné zostať doma, napríklad z dôvodu, že si potrebujete ísť po lieky, dbajte na správne nosenie respirátora (riadne prekrytý nos aj ústa). Stále treba myslieť aj na dôkladnú hygienu rúk (umývanie mydlom a teplou vodou, použitie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu).

Tak ako pri iných akútnych respiračných ochoreniach budú dospelí i deti s COVID-19 v starostlivosti svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí im budú nastavovať liečbu či stanovovať práceneschopnosť.

Ochorenie COVID-19

 • príznaky ochorenia COVID-19
  • zvýšená teplota
  • nádcha, bolesť hrdla, neskôr kašeľ (chorý na COVID-19 častokrát pociťuje až pálenie za hrudnou kosťou, bolestivý kašeľ)
  • bolesti hlavy a očí, únava, bolesti nôh aj celého tela
  • u menších detí aj nechutenstvo, vracanie alebo hnačka
  • strata čuchu a chuti
 • Prevencia a liečba
  • vitamín D – menšie deti 1000 IU / deň, väčšie deti 2000IU / deň
   •  podávať s mliečnym jedlom (alebo s jedlom s obsahom tuku)
  • vitamín C
   • < 6rokov – 2 x 100mg
   • 6-12 rokov – 2 x 250mg
   • 12 – 18 rokov – 2 x 500mg
   • dospelí – 2 x 1000mg
  • Zinok
   • 2- 3 roky – 3mg
   • 4- 8 rokov – aspoň 5 mg
   • 9 – 13 rokov – aspoň 8mg
   • > 13 rokov – aspoň 10mg
  • Beta-glukány a Kaloba ev. iné prostriedky na podporu imunity (Rinimun, Preventan…)
  • POZOR – sledovať v prípravkoch na podporu imunity aj obsah vitamínu D a Zn, aby nedošlo k predávkovaniu
  • pri objavení klinický príznakov
   • teplota – tlmíme hlavne liekmi s obsahom paracetamolu (viď článok – Užitočné informácie → Horúčka)
   • kašeľ → Užitočné informácie → Moje dieťa má kašeľ
   • bolesť hrdla → Užitočné informácie → Moje dieťa má bolesť hrdla
   • informovať ma o zhoršení zdravotného stavu

Očkovanie proti COVID-19

 • Očkovanie detí nad 12 rokov a dospelých

 • Očkovanie detí od 5 – 11 rokov 
  • po registrácii cez korona.gov.sk budú deti pozývané na očkovanie
  • v TN okrese budú menšie deti očkovať pediateri vo FN Trenčín –
 • Skúsenosti našich rodičov z ambulancie, ktorí už očkovanie spolu so svojimi deťmi absolvovali sú veľmi pozitívne

Objednanie na testovanie


Aktuality

Plánovaná dovolenka:

 • 12. – 16. júna
 • 21.8. – 1.9.

Od 15.5.2023 bude na našej ambulancii pracovať niektoré dni MUDr. Patrícia Borzová (atestovaná pediatrička), ktorá ma v prípade  neprítomnosti plnohodnotne zastúpi.

Očkovanie proti HPV infekcii (Gardasil 9) – informácie nájdete v článku Očkovanie (Užitočné informácie)

V sekcii Užitočné informácie nájdete nové články

Školský rok 2022/2023

Rodič ospravedlňuje – aj pri chorobe

 • školák -prvých 5 vyučovacích dní choroby
 • predškolák – prvých 7 vyučovacích dní
 • mladší škôlkar – ospravedlňuje neobmedzene

Viac ako 5 alebo 7 dní (predškolák) ospravedlňuje lekár

Po 3 dňoch neprítomnosti rodič prikladá aj čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

Inak platí:

 

Užitočné kontakty

Don`t copy text!