Všeobecná ambulancia pre deti a dorast


MUDr. Veronika Štorcelová

Sme všeobecnou ambulanciou pre deti a dorast. Poskytujeme liečebno – preventívnu starostlivosť pre deti od narodenia až po vek 19 rokov a pre dospievajúcich do ukončenia úplnej prípravy na povolanie, t.j. maximálne do 26. roku života. Preventívne prehliadky uskutočňujeme podľa aktuálnych pokynov Ministerstva zdravotníctva SR. Zabezpečujeme povinné aj doplnkové očkovania podľa platného očkovacieho kalendára. Vyšetrovacie a liečebné postupy volíme podľa najnovších vedecko – výskumných odporúčaní slovenských aj zahraničných odborníkov.

Milí pacienti vyšetrenia realizujeme na presný čas. Objednať sa môžete aj sami ONLINE. Ďakujeme všetkým, ktorí dodržiavate nastavené pravidlá.

V prípade, že je Vaše dieťa závažne choré a v rámci objednávacieho systému sú už na daný deň všetky termíny obsadené, je potrebné sa nám telefonicky ohlásiť! Vážne choré dieťa / pacienta vždy vyšetríme!

Vzhľadom na extrémnu chorobnosť v týchto dňoch Vás prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Ani pri najväčšej snahe nemáme šancu vyšetriť všetkých chorých…

 • skúste využiť krátke inštrukcie v sekcii  UŽITOČNÉ INFORMÁCIE – Horúčka   Nádcha   Kašeľ   Bolesť hrdla
 • v prípade, že zvládate riešiť ochorenie dieťaťa aj sami môžete napísať dieťaťu ospravedlnenku na 5 pracovných dní u školákov – tzn. celý pracovný týždeň u škôlkárov ešte viac – viď niššie
 • keď sa Vám ochorenie nedarí zvládnuť, zhoršuje sa, samozrejme je potrebné sa objednať
 • výzva pediatrov k rodičom – Výzva pediatrov

Ak potrebujete radu a voláte počas prebiehajúceho vyšetrenia pacienta a zdravotný stav Vášho dieťaťa nie je urgentný, sestrička si poznačí kontakt na Vás. Ihneď ako to bude možné Vás budem telefonicky kontaktovať

Vzhľadom k veľmi nešpecifickým prejavom delta variantu COVID-19 infekcie odporúčam test na COVID-19 u všetkých detí s prejavom respiračnej infekcie (nádcha, kašeľ) a u menších detí s možným kontaktom s pozitívnou osobou aj pri vracaní. Môžete sa objednať cez korona.gov.sk (pri chorobe je test bez poplatku), využiť domáci Ag test

COVID – 19

Dieťa / pacient v karanténe

 • informovať ma telefonicky / emailom
 • informovať ma v prípade každého zhoršenia klinického stavu – ak potrebujete poradiť  mimo pracovnej doby kontaktujte detskú pohotovosť
 • !!! deti v karanténe / pozitívne, ktoré vyžadujú vyšetrenie – vyšetrujeme v presne dohodnutom čase na konci pracovnej doby !!!
 • príznaky COVID-19 u školákov
  • nádcha, bolesť hrdla, neskôr kašeľ (chorý na COVID častokrát pociťuje až pálenie za hrudnou kosťou, bolestivý kašeľ)
  • zvýšená teplota
  • strata čuchu a chuti
  • únava, bolesti nôh aj celého tela, bolesti hlavy a očí
  • u menších detí aj nechutenstvo, vracanie alebo hnačka
 • dieťa je úzky kontakt s pozitívnou osobou (spolužiak, súrodenec, rodič, blízky kamarát…)
  • dĺžka karantény – viď nižší odsek
  • prihlásiť dieťa na test PCR cez korona.gov.sk
  • v prípade objavenia sa klinických príznakov ochorenia je vhodné absolvovať test na COVID-19 čo najskôr – dá sa využiť testovanie pomocou antigénového testu
 • dieťa má pozitívny test
  • dieťa ostáva v karanténe min. 10 dní
  • úzke kontakty s dieťaťom majú taktiež karanténu – viď nižší odsek “Informácie ohľadom COVID-19”
 • Prevencia a liečba
  • vitamín D – menšie deti 1000 IU / deň, väčšie deti 2000IU / deň
   •  podávať s mliečnym jedlom (alebo s jedlom s obsahom tuku)
  • vitamín C
   • < 6rokov – 2 x 100mg
   • 6-12 rokov – 2 x 250mg
   • 12 – 18 rokov – 2 x 500mg
   • dospelí – 2 x 1000mg
  • Zinok
   • < 8 rokov – aspoň 5 mg
   • 9 – 13 rokov – aspoň 8mg
   • > 13 rokov – aspoň 10mg
  • Beta-glukány a Kaloba ev. iné prostriedky na podporu imunity (Rinimun, Preventan…)
  • POZOR – sledovať v prípravkoch na podporu imunity aj obsah vitamínu D a Zn, aby nedošlo k predávkovaniu
  • pri objavení klinický príznakov
   • teplota – tlmíme hlavne liekmi s obsahom paracetamolu (viď článok – Užitočné informácie → Horúčka)
   • kašeľ → Užitočné informácie → Moje dieťa má kašeľ
   • bolesť hrdla → Užitočné informácie → Moje dieťa má bolesť hrdla
   • informovať ma o zhoršení zdravotného stavu

Výnimky z karantény – povinnosť karantény sa nevzťahuje na:

 • najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou
 • najmenej 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny
 • je viac ako 14 dní po 1 dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
 • osobu, ktorá prekonala COVID-19 v období nie pred viac ako 180 dňami

a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia   (vyhláška 247 Z.z. platná od 13.9.2021)

COVID-19 pozitívne osoby

 • karanténa trvá minimálne 10 dní od dátumu vykonania testu alebo zjavenia prvých klinických príznakov ochorenia – závisí od zdravotného stavu (v prípade akýchkoľvek klinických príznakov ochorenia ukončuje karanténu všeobecný lekár). Deň testovania rátajte ako deň 0.
 • pozitívna osoba má povinnosť oboznámiť s výsledkom testu všetky osoby, s ktorými bola v úzkom kontakte do 2 dní pred vykonaním testu alebo objavením príznakov ochorenia
 • miesto karantény môže osoba opustiť iba na: nevyhnutné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, odber vzorky na diagnostiku ochorenia COVID-19…  Presné znenie viď vyhláška 247 UVZ SR zo dňa 8.9. s platnosťou od 13.9.2021
 • Čo mám robiť – som COVID 19 pozitívny

Osoby v úzkom kontakte osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

 • osoba, ktorá bola v úzkom kontakte s osobou 2 dni pred potvrdením ochorenia alebo do ukončenia karantény pozitívnej osoby
 • osoba dodržiava 10 dňovú karanténu (deň kontaktu sa ráta ako 0. deň)
  • absolvuje test na COVID-19
   • u asymptomatickej osoby najskôr na 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou
   • pri príznakoch ochorenia COVID-19 aj skôr
  • v prípade negatívneho testu na COVID-19 najskôr 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou trvá karanténa minimálne 7 dní
  • AJ v prípade ak nebola osoba testovaná a nemala klinické príznaky ochorenia trvá karanténa 10 dní
  • v prípade osoby žijúcej v jednej domácnosti s pozitívnou osobou sa ako posledný deň kontaktu určuje 5. deň od pozit. testu u COVID pozitívnej osoby (v prípade asymptomatickej osoby pozitívnej na COVID-19)  alebo 5. deň od začiatku klinických príznakov pozitívnej osoby – od tohto dátumu rátame 5. deň kedy by mala byť osoba testovaná
 • v prípade, ak sa u osoby počas karantény vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia je potrebné o tom informovať všeobecného lekára a ten posúdi spôsobilosť ukončenia karantény
 • miesto karantény môže osoba opustiť iba na: nevyhnutné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, odber vzorky na diagnostiku ochorenia COVID-19, zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ich osoba pozitívna na ochorenie nevie zabezpečiť iným spôsobom (nutné mať respirátor FFP2 + hygiena rúk). Ďalšia výnimka je účasť na pohrebe zosnulej blízkej osoby. Presné znenie viď vyhláška 247 UVZ SR zo dňa 8.9. s platnosťou od 13.9.2021

Objednanie na testovanie

Čo znamená úzky a bežný kontakt s osobou pozitívnou na COVID 19Úzky – bežný kontakt

Informácie k OČR a PN:

Všetky osoby s potvrdenou infekciou COVID-19 a osoby v karanténe pre úzky kontakt s osobou pozitívnou na COVID-19 majú povinnosť túto skutočnosť oznámiť svojmu zmluvnému lekárovi.

Očkovanie proti COVID-19

Milí rodičia, ak chcete dať svoje dieťa očkovať,  ale máte obavy, kľudne mi napíšte email (zavolajte) a spolu to preberieme.

Zatiaľ sa očkovať v našej ambulancii  nebude. Neskôr uvidím podľa záujmu pacientov a podmienok, ktoré nastaví MZ SR. Využite prosím očkovacie centrum vo FN Trenčín, kde deti očkujú lekári pediatrickej kliniky. Stačí dieťa objednať cez korona.gov.sk.

 • Očkovanie detí nad 12 rokov a dospelých

  • realizuje sa vo FN Trenčín  a u niektorých ambulantných poskytovateľov
  • objednajte sa cez korona.gov.sk – do Trenčína
  • bez objednania – rozpis časov nájdete na: očkovanie bez objednania
 • Očkovanie detí od 5 – 11 rokov 
  • iba na žiadosť rodiča pacienta v prípade chronicky chorého dieťaťa, u ktorého sú vážne obavy z ťažkého priebehu infekcie infekcie COVID-19 – rodičia musia dať vedieť lekárovi a ja napíšem žiadosť do očkovacieho centra
 • Skúsenosti našich rodičov z ambulancie, ktorí už očkovanie spolu so svojimi deťmi absolvovali sú veľmi pozitívne
Pondelok 7:00 – 7:45
Odbery / Chorí pacienti
7:45 – 12:00
Akútne chorí pacienti
12:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Utorok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Streda 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:00 – 14:00
Administratíva, návštevy
Štvrtok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00
Akútne chorí pacienti
11:00 – 13:00
Poradňa
13:30 – 15:00
Administratíva, návštevy
Piatok 7:00 – 7:45
Odbery, Prevencie
7:45 – 11:00

Akútne chorí pacienti

11:00 – 13:00
Poradňa

Ospravedlnenky – školský rok 2021/2022

V prípade, že Vaše dieťa prejavuje iba ľahké známky infekcie a dokážete ju zvládnuť doma aj sami (ev. po telefonickej alebo emailovej porade s nami) nepotrebujete navštíviť lekára iba kvôli “potvrdeniu do žiackej knižky”.

Nariadenie MŠ SR platné od 18.10.2021

 • žiak – rodič ospravedlňuje 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a štátne sviatky sa do toho nezapočítavajú)
 • predškolák – rodič ospravedlňuje 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a štátne sviatky sa do toho nezapočítavajú)
 • škôlkar (mimo predškolskej triedy) – ospravedlňuje rodič neobmedzene

V prípade že sa jedná o potvrdenie o ukončení karantény z dôvodu suspektného alebo potvrdeného ochorenia COVID-19 potvrdenie vydávame nezávisle na počet dní karantény.

V prípade, že máte s týmto nariadením MŠ SR v škole / škôlke problémy, môžete si “rozkliknúť” nariadenie Ministra školstva SR a ukázať  pani učiteľke. Ak by bol problém aj napriek tomu, dajte prosím pedagógovi kontakt na mňa a my si to už spolu vyriešime.

Rozhodnutie MŠ SR – od 18.10.2021

Školský semafor 2021-2022– strana 3, ospravedlnenie dochádzky


Aktuality

Plánované voľno:  26.11.2021 (piatok)

Vianoce:

 • pracujeme do 23.12 aj 27.12.-31.12.
 • dovolenka: 3.1. – 7.1.2022

Výzva pediatrov k rodičom – Výzva pediatrov

V sekcii Užitočné informácie nájdete nové články

Školský rok 2021/2022

Rodič ospravedlňuje

 • školák -prvých 5 vyučovacích dní choroby
 • predškolák – prvých 7 vyučovacích dní
 • mladší škôlkar – ospravedlňuje neobmedzene

Viac ako 5 alebo 7 dní ospravedlňuje lekár + ukončenie karantény

Po 3 dňoch neprítomnosti rodič prikladá aj čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

Rozhodnutie MŠ SR – od 18.10.2021

Inak platí:

Ako riešiť OČR: OČR

Ako riešiť PN: PN – pandemická

Užitočné kontakty

Personálne obsadenie:

lekár: MUDr. Veronika Štorcelová

sestra: Oľga Luciaková

Zdravotný obvod:

Ulice: Gen. Svobodu, Bazovského, Južná, Liptovská, T. Vansovej, Námestie Svätej rodiny,  Šafárikova, Hroznová, Tramínová, Jána Prháčka, Vladimíra Predmerského, Dolné Pažite, Pavla Ondráška, Na kameni, Rovná, Študentská, Mládežnícka

pacienti MUDr. Novotovej: prijímame pacientov z nám pridelených ulíc – Hroznová, Tramínová, V. Predmerského, J. Prháčka a Dolné Pažite, Pavla Ondráška

Pacienti z iných ulíc a obcí:

 • prijímame:
  • súrodencov už kapitovaných pacientov
  • novorodencov podľa kapacitných schopností ambulancie (do konca roka 2021 je príjem novorodencov mimo nášho obvodu zastavený)
 • neprijímame: staršie deti mimo nášho obvodu
Don`t copy text!