Ordinačné hodiny


7:00 – 7:15 7:15 – 7:45 7:45 – 11:00 11:00 – 13:00 od 13:00
Pondelok Príprava ambulancie Odbery
Ošetrenie akútne chorých
Ošetrenie akútne chorých pacientov Poradňa Administratíva, návštevy

13:30 – 16:00

Utorok Príprava ambulancie Odbery
Preventívne prehliadky
Ošetrenie akútne chorých pacientov Poradňa Administratíva, návštevy

13:30 – 15:00

Streda Príprava ambulancie Odbery
Preventívne prehliadky
Ošetrenie akútne chorých pacientov Poradňa Administratíva, návštevy

13:00 – 14:00

Štvrtok Príprava ambulancie Odbery
Preventívne prehliadky
Ošetrenie akútne chorých pacientov Poradňa Administratíva, návštevy

13:00 – 14:00

Piatok Príprava ambulancie Odbery,
Preventívne prehliadky
Ošetrenie akútne chorých pacientov Poradňa

Don`t copy text!