Prevencia a poradne


vek obsah prehliadky doniesť
po prepustení celkové vyšetrenie, založenie dokumentácie dokumentácia z novorodeneckého oddelenia
do 4. týždňov celkové vyšetrenie
5. – 7. týždeň celkové vyšetrenie
3. – 4. mesiac celkové vyšetrenie + I. očkovanie (hexavakcína+pneumokoky)
5. – 6. mesiac celkové vyšetrenie + II. očkovanie (hexavakcína+pneumokoky) moč
7. – 8. mesiac celkové vyšetrenie
9. – 10. mesiac celkové vyšetrenie
11. – 12. mesiac celkové vyšetrenie + III. očkovanie (hexavakcína+pneumokoky)
15. – 18. mesiac celkové vyšetrenie + očkovanie MMR
3. rok celkové vyšetrenie moč
5. rok celkové vyšetrenie + očkovanie MMR (ročník 2016 a mladší) moč
6. – 7. rok celkové vyšetrenie + I. preočkovanie moč
9. rok celkové vyšetrenie moč
11.rok celkové vyšetrenie + očkovanie MMR (ročník 2015 a starší) + odber krvi moč, nalačno
13. rok celkové vyšetrenie + II.preočkovanie + HPV (odporúčané) moč
15. rok celkové vyšetrenie moč
17. rok celkové vyšetrenie + odber krvi moč, nalačno
>18 rokov aa 2 roky celkové vyšetrenie + odber krvi moč, nalačno

vysvetlenie – ako sa riadiť vekom:

  • 3. mesiac – dieťa má 2 mesiace + 1 deň – 3 mesiace + 0 dní
  • 4. mesiac – dieťa má 3 mesiace + 1 deň – 4 mesiace + 0 dní
  • 3. rok – 2 roky + 1 deň – 3 roky + 0 dní

informácie o očkovaní – viď. očkovanie


Don`t copy text!